1905 yılında kurulan ve dünya üzerindeki hizmet kulüplerinin ilki olan Rotary’nin kısa tarifi şöyledir :

"Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur".

Rotary'nin hizmet ideali, "Kendinden Önce Hizmet" olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotary Kulüplerinin üye profili, bulundukları bölge ve ülkedeki temsil edilen iş ve mesleklerin bir yansımasıdır. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil etmektedir. Rotary'nin bu yapılanma biçimi sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini sağlamak içindir.

Rotary Temel İlkeleri

Üyeler arasında dostluğu geliştirmek

Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek

Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak

Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

Rakamlar İle Rotary Ailesi

Rotaryen Rotaract İnteract
Ülkeler 164 154 111
Bölgeler 530 - -
Kulüpler 31,257 7,377 8,693
Üyeler 1,243,431 169,671 199,939